tel.
22 879-92-62
fax 24 h
22 879-92-32
e-mail: cza@cza.pl
Winieta 'Czasopisma Aptekarskiego'
Adres Redakcji
ul. Obarowska 23/2
04-337 Warszawa
Box 81
Komunikaty nadzwyczajne
O Czasopiśmie Aptekarskim
Wybiórka w pigułce
Konferencje Czasopisma Aptekarskiego
Medale Czasopisma Aptekarskiego
Europejski Laur Farmacji
Rozmiar: 598 bajtów
Bibliografia publikacji nt. opieki farmaceutycznej w "Czasopiśmie Aptekarskim" w latach 2001-2016
Rozmiar: 598 bajtów
SPISY TREŚCI
za lata 2011-2017
Rozmiar: 598 bajtów
PRENUMERATA
 
"Czasopismo Aptekarskie"
Rozmiar: 598 bajtów
Numery
archiwalne "Czasopisma Aptekarskiego"
Rozmiar: 598 bajtów
Kontakt
Rozmiar: 598 bajtów
Rada Naukowa
i Redakcja
Rozmiar: 598 bajtów
Regulamin
dla Autorów publikacji naukowych
Rozmiar: 598 bajtów
Zgłoszenia niepożądanych działań leków Pytania, komentarze, uwagi
Rozmiar: 598 bajtów
Przygotowanie w praktyce aptecznej płynnych postaci leków z cytrynianem syldenafilu do stosowania u pacjentów pediatrycznych

Development in pharmaceutical practice of liquid dosage formulations with sildenafil citrate for pediatric patients

Streszczenie

Cytrynian syldenafilu został ostatnio wprowadzony na rynek farmaceutyczny jako surowiec do receptury. W literaturze jest mało dostępnych informacji opisujących zastosowanie tej substancji w formie płynnych doustnych postaci leków u pacjentów pediatrycznych. W niniejszym artykule przedstawiono dostępne dane o postaciach leków z cytrynianem syldenafilu w postaci roztworów i syropów. Z danych wynika, że badane postaci były trwałe fizycznie, chemicznie i mikrobiologicznie przez 90 dni. Z badań trwałości po pierwszym otwarciu opakowania wynika, że roztwory wodne można stosować przez 10 dni, natomiast w postaci syropu przez 14 dni. Omówiono problemy związane z obliczaniem prawidłowych dawek dla różnych postaci.

Słowa kluczowe: syldenafil, leki recepturowe, płynne pediatryczne postaci leków.

Summary

Sildenafil citrate, pure active ingredient was recently introduced to the pharmaceutical market. However only limited data exist, indicating of the use of this particular substance for pediatric patients in the form of oral liquid formulations. In this article we analyze data available in literature of the formulations with sildenafil citrate based on the aqueous solutions and simple syrup. From analyzed data it appears that all of the investigated formulations were physically, chemically and microbiologically stable for 90 days. In-use stability studies indicated that preparations of aqueous solutions could be used within 10 days, and syrup solutions could be used within 14 days after first use. Problems with correct calculations doses for various formulations are discussed.

Keywords: sildenafil, compounded drugs, pediatric liquid dosage forms.

dr hab. n. farm. Leszek MARSZAŁŁ
str. 41
"Czasopismo Aptekarskie" nr 6-7/2018


Szczepić czy nie szczepić?

Vaccinate or not vaccinate?

Streszczenie

Szczepić czy nie szczepić? To coraz częściej padające pytanie w gabinetach lekarskich, aptekach, prasie i mediach. Wiele ludzi mylnie uważa, że dylemat ten dotyczy tylko rodziców dziecka i dlatego nie należy poświęcać mu większej uwagi. Nic bardziej mylnego, ponieważ szczepienia dotyczą człowieka w każdym wieku. Pamiętajmy, że za jedno z największych osiągnieć ludzkości XX wieku uważa się odkrycie przez Edwarda Jennera w 1796 roku szczepionki na ospę prawdziwą. To dzięki odkrywaniu nowych szczepionek oraz odpowiedniej profilaktyce szczepień medycyna pokonała epidemie nieuleczalnych, a nawet śmiertelnych chorób.

Słowa kluczowe: kalendarz szczepień, szczepienie, szczepionka, tiomersal.

Summary

Vaccinate or not vaccinate? This is an increasingly common question in doctor's offices, pharmacies, the press and in the social media. Many people mistakenly think that this dillema affects only children's parents and it is not worth to give it more attention. Nothing could be more wrong because vaccinations affect people of all ages. Remember that one of the greatest accomplishments of the 20th century is a smallpox vaccine discovered by Edward Jenner in 1796. Thanks to discovery of new vaccines and the proper prevention of vaccinations medicine has overcome epidemics of many incurable and deadly diseases.

Keywords: vaccination calendar, grafting, vaccine, thiomersal.

mgr farm. Adrian BRYŁA
mgr farm. Anna LECHOCKA-NOWAK
dr hab. n. farm. Małgorzata ZYGMUNT
prof. UJ, dr hab. n. farm. Jacek SAPA

str. 46
"Czasopismo Aptekarskie" nr 6-7/2018


 
"CzA"
nr 6-7(294-295)/2018 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Punktacja MNiSzW
2 pkt. naukowe
Spis treści

Leopold Skulski
prowizor farmacji
• inżynier chemik
• aptekarz praktyk
• nadburmistrz
• poseł na Sejm Ustawodawczy
• prezydent ministrów II RP Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Farmaceutyczny Poradnik
Kalendarz 2018 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę

Nowości wydawnicze Farmapress
 
Jan Harasimowicz Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Agata Słyk Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Joanna Kossuth Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Joanna Kocay Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Głowniak Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Jerzy Jambor Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna płynnych postaci leków w teorii i praktyce Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Słownik jakości życia
angielsko-polski
polsko-angielski Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

(C) APe 2002