tel.
22 879-92-62
fax 24 h
22 879-92-32
e-mail: cza@cza.pl
Winieta 'Czasopisma Aptekarskiego'
Adres Redakcji
ul. Obarowska 23/2
04-337 Warszawa
Box 81
Komunikaty nadzwyczajne
O Czasopiśmie Aptekarskim
Wybiórka w pigułce
Konferencje Czasopisma Aptekarskiego
Medale Czasopisma Aptekarskiego
Europejski Laur Farmacji
Rozmiar: 598 bajtów
Bibliografia publikacji nt. opieki farmaceutycznej w "Czasopiśmie Aptekarskim" w latach 2001-2016
Rozmiar: 598 bajtów
SPISY TREŚCI
za lata 2011-2017
Rozmiar: 598 bajtów
PRENUMERATA
 
"Czasopismo Aptekarskie"
Rozmiar: 598 bajtów
Numery
archiwalne "Czasopisma Aptekarskiego"
Rozmiar: 598 bajtów
Kontakt
Rozmiar: 598 bajtów
Rada Naukowa
i Redakcja
Rozmiar: 598 bajtów
Regulamin
dla Autorów publikacji naukowych
Rozmiar: 598 bajtów
Zgłoszenia niepożądanych działań leków Pytania, komentarze, uwagi
Rozmiar: 598 bajtów
SZANOWNI CZYTELNICY
Zapraszamy do prenumeraty
"Czasopisma Aptekarskiego" na rok 2019


W ramach całorocznej prenumeraty otrzymają Państwo także XXVI edycję książkowego wydania
"Farmaceutycznego Poradnika Kalendarza
na rok 2019".


Koszt całorocznej prenumeraty wynosi 210 zł (w tym VAT 5%).

Istnieje także możliwość zaprenumerowania "CzA"
na I półrocze (od nr 1 do 6-7) - koszt 126 zł (w tym VAT 5%)
Wpłat należy dokonywać na druku przelewu,
do którego link znajduje się poniżej.

Po dokonaniu wpłaty otrzymają Państwo fakturę
(przypominamy, że można ją rozliczyć
w kosztach prowadzonej firmy).

Prosimy o czytelne wypełnienie załączonego druku i zwrócenie uwagi, aby bank Państwa wpisał do treści przelewu
wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Prenumeratę można zamawiać tylko przez Redakcję "CzA".
Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: zamowienie@cza.pl

Pliki przekazów (w postaci PDF) do pobrania i wydrukowania:

•   Prenumerata na cały rok 2019  •
•   Prenumerata na I półrocze 2019  •

(Plik ściągamy, klikając na jeden z powyższych linków prawym przyciskiem myszki. Następnie z menu, które się pokaże, wybieramy "Zapisz element docelowy jako..." i wybieramy katalog, do którego będzie zapisany druk przekazu).

"CzA"
nr 3(303)/2019 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Punktacja MNiSzW
2 pkt. naukowe
Spis treści

Leopold Skulski
prowizor farmacji
• inżynier chemik
• aptekarz praktyk
• nadburmistrz
• poseł na Sejm Ustawodawczy
• prezydent ministrów II RP Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Farmaceutyczny Poradnik
Kalendarz 2019 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę

Nowości wydawnicze Farmapress
 
Jan Harasimowicz Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Agata Słyk Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Joanna Kossuth Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Joanna Kocay Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Głowniak Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Jerzy Jambor Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Problemy technologiczne i ich rozwiązywanie w recepturze dermatologicznej. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna płynnych postaci leków w teorii i praktyce Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Słownik jakości życia
angielsko-polski
polsko-angielski Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

(C) APe 2002