tel.
22 879-92-62
fax 24 h
22 879-92-32
e-mail: cza@cza.pl
Winieta 'Czasopisma Aptekarskiego'
Adres Redakcji
ul. Obarowska 23/2
04-337 Warszawa
Box 81
Komunikaty nadzwyczajne
O Czasopiśmie Aptekarskim
Wybiórka w pigułce
Konferencje Czasopisma Aptekarskiego
Medale Czasopisma Aptekarskiego
Europejski Laur Farmacji
Rozmiar: 598 bajtów
Bibliografia publikacji nt. opieki farmaceutycznej w "Czasopiśmie Aptekarskim" w latach 2001-2016
Rozmiar: 598 bajtów
SPISY TREŚCI
za lata 2011-2017
Rozmiar: 598 bajtów
PRENUMERATA
 
"Czasopismo Aptekarskie"
Rozmiar: 598 bajtów
Numery
archiwalne "Czasopisma Aptekarskiego"
Rozmiar: 598 bajtów
Kontakt
Rozmiar: 598 bajtów
Rada Naukowa
i Redakcja
Rozmiar: 598 bajtów
Regulamin
dla Autorów publikacji naukowych
Rozmiar: 598 bajtów
Zgłoszenia niepożądanych działań leków Pytania, komentarze, uwagi
Rozmiar: 598 bajtów
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna Czasopisma Aptekarskiego
nt. "Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii
oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczą aptek"

Warszawa, 24 kwietnia 2007 roku

PATRONAT NAUKOWY
•  Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
•  Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku
•  Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Lublinie
•  Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
•  Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu
•  Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
 
Przewodniczący
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak - dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Krajowy Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej przy Ministrze Zdrowia

 
Współprzewodniczący
prof. dr farm. Benito del Castillo Garcia - dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Complutense w Madrycie

 
Członkowie komitetu naukowego
dr n. farm. Tadeusz Bąbelek - przewodniczący zespołu NRA ds. opieki farmaceutycznej,
prof. dr hab. Jerzy Brandys - kierownik Katedry Toksykologii Collegium Medicum UJ,
dr n. farm. Marek Jędrzejczak - prezes OIA w Kielcach, redaktor naczelny kwartalnika naukowego "Apteka Edukacyjna",
dr J.W. Foppe van Mil - Pharmaceutical Care Network Europe w Holandii,
mgr farm. Jacques Morenas - prezydent Międzynarodowej Konferencji Inspekcji Farmaceutycznej,
prof. dr hab. Krystyna Olczyk - dziekan Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
dr n. farm. Agnieszka Rajska-Neuman - Pracownia Gerontologii i Geriatrii Katedry i Zakładu Patofizjologii UM w Poznaniu,
prof. dr hab. Józef Sawicki - przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie,
dr n. farm. Agnieszka Skowron - Katedra Toksykologii Collegium Medicum UJ,
prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak - dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ,
dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis - Pracownia Gerontologii i Geriatrii Katedry i Zakładu Patofizjologii UM w Poznaniu,
mgr farm. Zofia Ulz - Główny Inspektor Farmaceutyczny

RADA NAUKOWA CZASOPISMA APTEKARSKIEGO
 
prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak - przewodniczący - dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM w Lublinie,
prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak - dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu,
prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan czł. koresp. PAN - Rektor AM w Gdańsku,
prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski - honorowy prezes PTFarm.,
prof. dr hab. n. farm. Sławomir Lipski - Samodzielna Pracownia Farmakologii Radiacyjnej WIHiE,
prof. dr hab. n. farm. Maciej Pawłowski - pełnomocnik Rektora UJ w Collegium Medicum,
dr hab. n. farm. Anita Magowska - Katedra Medycyny Społecznej UM w Poznaniu,
dr n. farm. Roman Duda - aptekarz praktyk, wiceprezes OIA w Kielcach,
dr n. farm. Jerzy Jambor - prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego,
dr n. farm. Jerzy Łazowski - sekretarz NRA, redaktor naczelny "Opieki Farmaceutycznej"

PATRONAT EDUKACYJNY
 
Rozmiar: 58785 bajtów Rozmiar: 58785 bajtów Rozmiar: 58785 bajtów

Wykład inauguracyjny
 
Podejście inspekcji do opieki farmaceutycznej,
mgr farm. Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny

I SESJA
Przewodniczący sesji
prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak
prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pawłowski

Wykłady
 • Strategia wdrażania opieki farmaceutycznej w Polsce
  dr n. farm. Tadeusz Bąbelek
  przewodniczący zespołu NRA ds. opieki farmaceutycznej
 • Zasady funkcjonowania opieki farmaceutycznej na przykładzie aptek w Hiszpanii
  prof. dr farm. Benito del Castillo Garcia
  dziekan Wydziału Farmaceutycznego UCM w Madrycie
 • Pozycja opieki farmaceutycznej na przykładzie Słowacji
  dr n. farm. Peter Stanko
  Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie
 • Reklama a opieka farmaceutyczna
  mec. Barbara Jendryczko
  zastępca redaktora naczelnego "Czasopisma Aptekarskiego"
 • Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym
  prof. dr hab. Jerzy Brandys, dr n. farm. Agnieszka Skowron
  CM UJ
 • Opieka onkologiczna w aptekach ogólnodostępnych w Holandii
  dr n. farm. J. W. Foppe Mil
  Pharmaceutical Care Network Europe w Holandii
 • Leki roślinne w terapii chorób nowotworowych
  prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
  dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM w Lublinie
 • Dobra Praktyka Edukacyjna na przykładzie programu PharmAssist
  mgr Maria Miszczak, mgr Agnieszka Rzymka,
  mgr Wojciech Krówczyński
II SESJA
Przewodniczący sesji
prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Wykłady
 • Praktyka opieki farmaceutycznej w geriatrii w Polsce
  prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak
  dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu
  dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
  dr n. farm. Agnieszka Rajska-Neumann
 • Co rozumiem pod pojęciem opieki farmaceutycznej, jaka jest jej rola we współczesnej diabetologii
  prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń
  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM II Wydział Lekarski w Warszawie
 • Dobra Praktyka Edukacyjna na przykładzie programu "Akademia Diabetyka"
  mgr Paweł Galant
 • Opieka farmaceutyczna w astmie
  dr n. farm. Jerzy Łazowski
  redaktor naczelny "Opieki Farmaceutycznej"
 • Opieka farmaceutyczna w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)
  dr n. farm Marek Jędrzejczak
  redaktor naczelny "Apteki Edukacyjnej"
 • Model opieki farmaceutycznej w warunkach przychodni
  dr n. med Andrij B. Zimenkowsky, mgr farm. Oksana Yu. Hrem, dr n. farm. Lubow Ye. Zaruma
  Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny
 • Fitoterapia w praktyce aptecznej
  dr n. farm. Jerzy Jambor
  prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego
 • Komercjalizacja aptek a opieka farmaceutyczna
  dr hab. Anita Magowska
  Katedra Medycyny Społecznej UM w Poznaniu


Tematy referatów
wygłoszonych na poprzednich konferencjach
poświęconych etyce marketingu farmaceutycznego


X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z dziedziny etyki marketingu farmaceutycznego

Warszawa, 16 listopada 2005 roku

Honorowi patroni konferencji -
dziekani Wydziałów Farmaceutycznych
Akademii Medycznych w Polsce

Partner - Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.

Obradom Konferencji przewodniczyli
prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak
prof. dr hab. n. farm. Maciej Pawłowski

Tematy wykładów


 • Doświadczenia z wprowadzania do programów nauczania na Wydziałach Farmaceutycznych UE przedmiotu
  "Opieka Farmaceutyczna"

  Prof. dr farm. Benito del Castillo Garcia
  Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych
  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w Madrycie
 • Inicjatywy i kierunki wdrażania opieki farmaceutycznej w Polsce
  Mgr Andrzej Wróbel
  Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Aspekty praktyczne opieki farmaceutycznej w geriatrii na przykładzie wybranych regionów w Polsce
  Prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak
  Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji AM w Poznaniu
  Dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
  Dr n. farm. Agnieszka Rajska-Neumann
  Pracownia Gerontologii i Geriatrii Katedry i Zakładu Patofizjologii AM w Poznaniu
 • Etyczne i prawne aspekty sprzedaży produktów leczniczych przez Internet w świetle orzeczenia TrybunaŁu w Strasburgu a opieka farmaceutyczna
  Mec. Barbara Jendryczko
  Honorowy Zastępca Redaktora Naczelnego "Czasopisma Aptekarskiego"
 • Opieka farmaceutyczna w UE - doświadczenia i porażki
  Prof. dr Martin Schulz
  Dyrektor Centrum Informacji o Lekach i Praktyki Farmaceutycznej przy Niemieckim Związku Aptek (ABDA) w Berlinie
 • Opieka farmaceutyczna jako forma bezpieczeństwa pacjenta
  Dr Floppe van Mill
  Pharmaceutical Care Network Europe w Holandii
 • Program PharmaDiaß w opiece farmaceutycznej
  Dr Kristen Pultz
  College of Pharmacy Practice w Danii
 • Dobra Praktyka Edukacyjna na przykładzie programów edukacyjnych
  Prof. dr hab. Jerzy Brandys
  Kierownik Katedry Toksykologii Collegium Medicum UJ
 • Etyka w opiece farmaceutycznej
  Dr hab. Anita Magowska
  Zakład Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Marketing w opiece farmaceutycznej
  Dr n. farm. Jerzy Łazowski
  Redaktor Naczelny "Opieki Farmaceutycznej"
  przedstawiciel NRA w EuroPharm Forum

IX Ogólnopolska Konferencja
Warszawa, 18 listopada 2004 roku

partner - Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.

Wystąpienia:
 • Rola samorządu aptekarskiego w opiece farmaceutycznej
  Mgr farm. Andrzej Wróbel
  prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Przykłady opieki farmaceutycznej w Austrii na tle Dobrej Praktyki Aptecznej
  Dr Herbert Cabana
  prezydent EuroPharm Forum i prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej w Austrii
Referaty:
 • Zasady ogólne Dobrej Praktyki Aptecznej
  Dr n. farm. Jerzy Łazowski
  sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Programy lojalnościowe w świetle Kodeksu Etyki Aptekarza i Prawa farmaceutycznego
  Mgr prawa Barbara Jendryczko
  zastępca redaktora naczelnego "Czasopisma Aptekarskiego"
 • Formy realizacji Dobrej Praktyki Aptecznej (z doświadczeń niemieckich)
  Dr Klaus G. Brauer
  dyrektor Deutsche Apotheker Verlag, wydawca "Deutsche Apotheker Zeitung"
 • Rola prasy specjalistycznej w realizacji Dobrej Praktyki Aptecznej na przykładzie Hiszpanii
  Dr Juan Pelaez Gomez
  wykładowca na Wydziale Nauk Informacyjnych Uniwersytetu Complutense w Madrycie
 • Dobra Praktyka Apteczna na przykładzie aptek otwartych w Anglii
  Dr hab. Anita Magowska
  Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

VIII Ogólnopolska Konferencja
Łódź, 6 listopada 2003 roku

partner - HURTAP S.A.

Wystąpienia:
 • 10-lecie "Czasopisma Aptekarskiego"
  Wiktor Szukiel
  Wydawca, Redaktor Naczelny
 • PGEU i jej działalność
  Paul Bundgaard
  Prezes PGEU
Referaty:
 • Ranga społeczna aptekarzy w świetle Kodeksu Etyki Aptekarza RP
  mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
  przewodnicząca Komisji Etyki Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Wartości wnoszone przez polskich aptekarzy do Unii Europejskiej
  senator RP, prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
 • Prawa pacjentów, ich geneza i kontekst społeczny w Polsce i w Europie
  dr hab. Anita Magowska
  Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Determinanty wyboru apteki przez pacjenta
  dr Katarzyna Szalonka
  adiunkt w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
 • Wybrane aspekty komunikacji zewnętrznej na przykładzie aptek w Polsce i Hiszpanii
  Juan Pelaez Gomez
  wykładowca na Wydziale Nauk Informacyjnych Uniwersytetu Complutense w Madrycie
 • Farmakoterapia w opinii aptekarzy i pacjentów
  dr hab. Wiesława Stożkowska
  kierownik Samodzielnej Pracowni Farmacji Społecznej AM w Gdańsku
 • Etyka w informacji o leku na przykładzie działalności regionalnego centrum informacji o leku w Rennes - Francja
  dr Michel Le Duff
  dyrektor Regionalnego Ośrodka Informacji o Leku przy Szpitalu Klinicznym w Rennes we Francji
 • Nowe regulacje prawne dotyczące reklamy produktów leczniczych - skutki dla pacjentów i aptekarzy
  Honorowy zastępca redaktora naczelnego "Czasopisma Aptekarskiego" Barbara Jendryczko
 • Etyka reklamy produktów leczniczych w mediach elektronicznych
  mgr Michał Fijałkowski
  wicedyrektor Departamentu Reklamy Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Dobra Praktyka Dystrybucyjna na przykładzie hurtowni farmaceutycznej Hurtap S.A.
  mgr farm. Wiktor Napióra
  prezes Zarządu Hurtap S.A.

VII Ogólnopolska Konferencja
Rzeszów, 22 października 2002 roku

partner - Cefarm Rzeszów S.A.

Wystąpienia:
 • Informacja o znowelizowanej ustawie prawo farmaceutyczne
  mgr farm. Dorota Duliban
  Główny Inspektor Farmaceutyczny
 • Współdziałanie lekarzy i aptekarzy w realizacji zasad etyki zawodowej
  dr Konstanty Radziwiłł
  prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Referaty:
 • Kodeks honorowy aptekarza i lekarza pierwszego kontaktu - zagadnienia wstępne
  senator, prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
  kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 • Marketing farmaceutyczny w instytutach, gabinetach lekarskich i w szpitalach
  dr n. med. Grzegorz Luboiński
  członek Grupy do Walki z Korupcją Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie
 • Zasady etyczne marketingu farmaceutycznego w gabinetach lekarskich i aptekach - aktualne problemy
  dr n. hum. mgr farm. Anita Magowska
  Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Kodeks etyki aptekarza RP a reklama leków w nowych przepisach prawnych
  mec. Barbara Jendryczko
  honorowy zastępca Redaktora Naczelnego "Czasopisma Aptekarskiego"
 • Reklama leków, paraleków i preparatów witaminowych w świetle dotychczasowych doświadczeń federacji Konsumentów i nowych uregulowań prawnych
  dr Małgorzata Niepokulczycka
  przewodnicząca Federacji Konsumentów RP w Warszawie
 • Etyka a homeopatyczna metoda leczenia
  dr n. farm. Roman Duda
  wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kielcach, "Aptekarz roku 2001"
 • Rynek leków generycznych w Polsce i w Europie
  - sytuacja bieżąca i trendy

  dr Piotr Kula
  dyrektor generalny IMS Health w Polsce
 • Dobra praktyka dystrybucyjna na przykładzie Cefarmu S.A. w Rzeszowie
  mgr Andrzej Skolmowski
  prezes Zarządu Cefarm Rzeszów SA

VI Ogólnopolska Konferencja
Wrocław, 25 października 2001 roku

partnerzy - PGA HYGEA SA i HASCO-LEK we Wrocławiu
Referaty:
 • Etyka marketingu farmaceutycznego na tle filozofii farmacji jako nowy kierunek naukowy zainicjowany przez "Czasopismo Aptekarskie"
  prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
 • Zagadnienia etyczne związane z postępami w biotechnologii, farmakogenetyce i farmakogenomice
  prof. zw. dr hab. n. farm. Sławomir Lipski
 • Promocja zdrowia w aptece na przykładzie państw Unii Europejskiej
  dr n. farm. Jerzy Łazowski
 • Reklama w świetle nowego prawa farmaceutycznego
  mgr prawa Barbara Jendryczko
 • O wartościach estetycznych i etycznych w reklamie leków
  dr n. hum. mgr farm. Anita Magowska
 • Rynek farmaceutyczny w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej
  dr Piotr Kula
 • Dobra praktyka wytwarzania na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
  mgr farm. Jolanta Stańczak
 • Dobra praktyka dystrybucyjna na przykładzie Polskiej Grupy Aptekarskiej Hygea SA
  mgr farm. Radosław Nowaczyk

V Ogólnopolska Konferencja
Warszawa, 11 października 2000 roku

partner - ORFE SA w Warszawie
Referaty:
 • O dorobku konferencji poświęconych Etyce Marketingu Farmaceutycznego organizowanych przez "Czasopismo Aptekarskie" - aspekty filozoficzne
  prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
 • Reklama i marketing w aptece - aspekty prawne i etyczne w świetle nowych regulacji Kodeksu Etyki Aptekarza RP
  mgr prawa Barbara Jendryczko
 • Etyka farmaceuty siedmiogwiazdkowego
  prof. zw. dr hab. Jerzy Masiakowski
 • Kierunki rozwoju europejskiej dystrybucji farmaceutycznej w nadchodzącej dekadzie
  Donald Lambert
 • Rynek farmaceutyczny w Polsce
  - trendy i anomalie (1998-2000)

  Tomasz Radzikowski
 • Konsolidacja w hurcie farmaceutycznym w Polsce na tle Europy
  mgr Tomasz Zataj
 • Zasady etyczne a proces konsolidacji rynku dystrybucji leków w Polsce - geneza procesu konsolidacji sektora
  dr n. hum. mgr farm. Anita Magowska

IV Ogólnopolska Konferencja
Łódź, 13 października 1999 roku

partner - Hurtownia Farmaceutyczna
"Aflopa" SA w Pabianicach
Referaty:
 • Filozoficzne podstawy etyki zawodowej
  prof. dr hab. Hemryk Jankowski
 • Reklama leków paraleków i preparatów witaminowych
  dr Małgorzata Niepokulczycka
 • Leki - etyka, praktyka (na przykładzie zaleceń Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Wielkiej Brytanii)
  dr Stefan Bogusławski
 • Kodeksy a etyka
  mgr prawa Barbara Jendryczko
 • O etyce plansz aptecznych
  mgr Iza Desperak
 • Etyka marketingu aptecznego
  dr n.hum. mgr farm. Anita Magowska
 • Zasady etyki dystrybucji leków wynikające z kodeksu farmaceutycznej etyki marketingowej
  dr Jadwiga Synowiec
 • Standardy dobrej praktyki dystrybucyjnej - możliwości ich realizacji
  Hans Piotr Küebler

III Ogólnopolska Konferencja
Kraków, 15 października 1998 roku

partner - Hurtownia Farmaceutyczna
"Zioła Polskie Pharma" Sp. z o.o. w Poznaniu
Referaty:
 • Farmakoekonomika w aptece (aspekty etyczne)
  prof. zw. dr hab. Jerzy Masiakowski
 • Reklama w aptece, reklama apteki
  mgr prawa Barbara Jendryczko
 • Etyka marketingu w aptece
  dr Stefan Bogusławski
 • Marketing w aptece
  mgr Helmut Marquardt
 • Niekontrolowane zachowania nabywców i ich wykorzystanie w marketingu aptecznym
  dr n. hum. mgr farm. Anita Magowska
 • Nazwy i godła aptek w świetle obowiązującyh przepisów prawnych
  mgr prawa Ewa Łukaszewicz-Tyc
 • Znaczenie tradycji apteki w marketingu aptecznym
  dr n. farm. Stanisław Piechula
 • Etyka marketingu farmaceutycznego w Internecie
  mgr Jacek Bilski

II Ogólnopolska Konferencja
Poznań, 25 września 1997 roku

przy udziale organizacyjnym
Hurtowni Farmaceutycznej "Zioła Polskie Pharma" Sp. z o.o.
w Poznaniu
Referaty:
 • Marketing farmaceutyczny
  prof. dr hab. Henryk Mruk
 • Ochrona prawna przed nieuczciwą konkurencją w marketingu środków farmaceutycznych
  mgr prawa Barbara Jendryczko
 • Wykonywanie prawa autorskiego i praw pokrewnych w przedsiębiorstwach farmaceutycznych
  dr n. hum. mgr farm. Anita Magowska
 • Etyka marketingu farmaceutycznego w projektach polskich na tle kodeksu międzynarodowego
  mgr Kazimierz Ładziak
 • Aspekty etyczne badań marketingowych rynku farmaceutycznego
  dr Stefan Bogusławski
 • Etyczne aspekty reklamy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych (analiza zawartości wybranych reklam telewizyjnych)
  mgr Iza Desperak
 • Logistyka działania hurtowni farmaceutycznej "Silfarm" jako przykład realizacji zasad GDP
  mgr Piotr Bocheński
 • Bitterfeld - technologiczna nowoczesność
  dr Jochen Allwohn
 • Przebieg procedury rejestracyjnej znaku firmowo-towarowego "Zioła Polskie Pharma"
  mgr inż. Marek Passowicz
 • Wdrażanie ISO 9001 w IWPF "Labofarm"
  mgr farm. Małgorzata Prusak, mgr Beata Klej

I Ogólnopolska Konferencja
Gdańsk, 10 października 1996 roku

przy udziale organizacyjnym
Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w Gdańsku
Referaty:
 • Kodeks etyki marketingu farmaceutycznego
  dr Grzegorz Michniewski
 • Prawne aspekty reklamy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
  mgr prawa Barbara Jendryczko
 • Etyka marketingu farmaceutyków
  mgr Monika Skrzypiec
 • Etyka w poufności badań rynku farmaceutycznego
  dr Stefan Bogusławski
 • Edukacja pacjentów a reklama leków
  dr n.med. Krzysztof Piwowarczyk
 • Zasady dobrej praktyki dystrybucyjnej
  mgr farm. Przemysław Krajewski
 • Zasady dobrej praktyki dystrybucyjnej na przykładzie ORFE
  mgr Andrzej Stachnik
 • ISO 9000
  mgr Leszek Mazur
"CzA"
nr 3(303)/2019 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Punktacja MNiSzW
2 pkt. naukowe
Spis treści

Leopold Skulski
prowizor farmacji
• inżynier chemik
• aptekarz praktyk
• nadburmistrz
• poseł na Sejm Ustawodawczy
• prezydent ministrów II RP Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Farmaceutyczny Poradnik
Kalendarz 2019 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę

Nowości wydawnicze Farmapress
 
Jan Harasimowicz Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Agata Słyk Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Joanna Kossuth Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Joanna Kocay Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Głowniak Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Jerzy Jambor Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Problemy technologiczne i ich rozwiązywanie w recepturze dermatologicznej. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna płynnych postaci leków w teorii i praktyce Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Słownik jakości życia
angielsko-polski
polsko-angielski Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

(C) APe 2002