tel.
22 879-92-62
fax 24 h
22 879-92-32
e-mail: cza@cza.pl
Winieta 'Czasopisma Aptekarskiego'
Adres Redakcji
ul. Obarowska 23/2
04-337 Warszawa
Box 81
Komunikaty nadzwyczajne
O Czasopiśmie Aptekarskim
Wybiórka w pigułce
Konferencje Czasopisma Aptekarskiego
Medale Czasopisma Aptekarskiego
Europejski Laur Farmacji
Rozmiar: 598 bajtów
Bibliografia publikacji nt. opieki farmaceutycznej w "Czasopiśmie Aptekarskim" w latach 2001-2016
Rozmiar: 598 bajtów
SPISY TREŚCI
za lata 2011-2017
Rozmiar: 598 bajtów
PRENUMERATA
 
"Czasopismo Aptekarskie"
Rozmiar: 598 bajtów
Numery
archiwalne "Czasopisma Aptekarskiego"
Rozmiar: 598 bajtów
Kontakt
Rozmiar: 598 bajtów
Rada Naukowa
i Redakcja
Rozmiar: 598 bajtów
Regulamin
dla Autorów publikacji naukowych
Rozmiar: 598 bajtów
Zgłoszenia niepożądanych działań leków Pytania, komentarze, uwagi
Rozmiar: 598 bajtów
Wizerunek Europejskiego Lauru Farmacji
Europejski Laur Farmacji
najwyższe wyróżnienie "Czasopisma Aptekarskiego"
o charakterze międzynarodowym
(ogólna informacja Wydawcy i Redakcji o zasadach przyznawania)

I
Europejski Laur Farmacji został ustanowiony przez Wydawcę i Redakcję "Czasopisma Aptekarskiego" w listopadzie 2001 roku. Jest najwyższym w środowisku farmaceutycznym wyróżnieniem o charakterze międzynarodowym, symbolem integracji polskiego aptekarstwa i farmacji z aptekarstwem i farmacją poszczególnych krajów Unii Europejskiej.
Inspiracją do jego ustanowienia stał się dorobek teoretyczny dorocznych Ogólnopolskich Konferencji "Czasopisma Aptekarskiego" poświęconych etyce marketingu aptecznego i farmaceutycznego, organizowanych od 1996 roku z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli nauki w dziedzinie farmacji, medycyny, prawa, etyki, filozofii, ekonomii i informatyki.

II
Honorowy patronat nad Europejskim Laurem Farmacji przyjmują wybitne osobistości życia społeczno-politycznego Polski, a także liderzy organizacji i stowarzyszeń farmaceutycznych działający w państwach Unii Europejskiej.

III
Opiekę merytoryczną nad Europejskim Laurem Farmacji sprawuje kapituła zwana Honorową Lożą Farmaceutyczną, w skład której wchodzą liderzy organizacji, stowarzyszeń oraz zawodowych korporacji farmaceutycznych i medycznych działających w Polsce.

IV
Europejski Laur Farmacji będzie przyznawany wybitnym osobistościom oraz firmom polskim i zagranicznym za szczególne inicjatywy i przedsięwzięcia służące współpracy polskiego środowiska aptekarskiego z producentami farmaceutycznymi, hurtowniami i dystrybutorami produktów leczniczych oraz farmaceutycznymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, samorządowymi i gospodarczymi Europy.

V
Europejski Laur Farmacji będzie również przyznawany firmom i organizacjom farmaceutycznym za przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego oraz o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym, służące promocji zdrowia, współpracy naukowej, samorządowej, wydawniczej itp.

VI
Europejski Laur Farmacji może być nadawany na wniosek przedstawicieli parlamentu, kompetentnych organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych, medycznych i farmaceutycznych środowisk naukowych, korporacji samorządowych, specjalistycznych stowarzyszeń polskich i zagranicznych oraz innych fachowych gremiów, a także Wydawcy i Redakcji "Czasopisma Aptekarskiego".

VII
Wnioski o nadanie Europejskiego Lauru Farmacji opiniować będą, obok wymienionych w rozdziale III, również laureaci ustanowionych przez Wydawcę i Redakcję "Czasopisma Aptekarskiego" wyróżnień: w 1997 roku - Medalu "Czasopisma Aptekarskiego", w 1999 roku - medalu i tytułu "Laur Farmacji i Medycyny" oraz w 2000 roku - medalu i tytułu "Lider Farmacji i Medycyny".

VIII
Po przeanalizowaniu wniosków i zebraniu opinii ostateczną decyzję o przyznaniu Europejskiego Lauru Farmacji podejmie kapituła zwana Honorową Lożą Farmaceutyczną wraz z Wydawcą i Redakcją "Czasopisma Aptekarskiego".

IX
Europejski Laur Farmacji składa się z kartusza herbowego (część składowa znaku "Czasopisma Aptekarskiego" posiadającego świadectwo ochronne nr 106721, trwające od dnia 30.12.1995 roku na znak towarowy, wydane przez Urząd Patentowy RP dnia 10.06.1999 roku) z napisem "Europejski Laur Farmacji" oraz polem, na którym wygrawerowane zostaną inicjały wyróżnionej firmy lub osoby. Powyżej kartusza w towarzystwie liści laurowych znajduje się litera "A" z wplecionym wężem (część składowa znaku "Czasopisma Aptekarskiego" posiadająca świadectwo ochronne nr 109203 trwające od dnia 31.08.1995 na znak towarowy, wydane przez Urząd Patentowy RP dnia 6.10.1999 roku). W każdym ogniwie w wieńcu liści laurowych wpisane są litery tworzące tytuł "Czasopismo Aptekarskie". Ponadto elementami symbolizującymi aptekarstwo jest wizerunek wagi aptecznej i moździerza aptecznego. W górnej części "Lauru" znajduje się informacja o roku założenia "Czasopisma Aptekarskiego" - rok zał. 1992.
"Laur" składa się z 25 elementów wykonanych ręcznie z brązu uszlachetnionego o symbolu B-555, o wadze całkowitej 1,4 kg. Jest oryginalnym pomysłem autorskim red. Wiktora Szukiela, wykonany przez uznanego rzeźbiarza - Macieja Syrka.

Wydawca i Redakcja

"CzA"
nr 3(303)/2019 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Punktacja MNiSzW
2 pkt. naukowe
Spis treści

Leopold Skulski
prowizor farmacji
• inżynier chemik
• aptekarz praktyk
• nadburmistrz
• poseł na Sejm Ustawodawczy
• prezydent ministrów II RP Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Farmaceutyczny Poradnik
Kalendarz 2019 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę

Nowości wydawnicze Farmapress
 
Jan Harasimowicz Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Agata Słyk Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Joanna Kossuth Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Joanna Kocay Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Głowniak Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Jerzy Jambor Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Problemy technologiczne i ich rozwiązywanie w recepturze dermatologicznej. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna płynnych postaci leków w teorii i praktyce Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Słownik jakości życia
angielsko-polski
polsko-angielski Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

(C) APe 2002