tel.
22 879-92-62
fax 24 h
22 879-92-32
e-mail: cza@cza.pl
Winieta 'Czasopisma Aptekarskiego'
Adres Redakcji
ul. Obarowska 23/2
04-337 Warszawa
Box 81
Komunikaty nadzwyczajne
O Czasopiśmie Aptekarskim
Wybiórka w pigułce
Konferencje Czasopisma Aptekarskiego
Medale Czasopisma Aptekarskiego
Europejski Laur Farmacji
Rozmiar: 598 bajtów
Bibliografia publikacji nt. opieki farmaceutycznej w "Czasopiśmie Aptekarskim" w latach 2001-2016
Rozmiar: 598 bajtów
SPISY TREŚCI
za lata 2011-2016
Rozmiar: 598 bajtów
PRENUMERATA
 
"Czasopismo Aptekarskie"
Rozmiar: 598 bajtów
Numery
archiwalne "Czasopisma Aptekarskiego"
Rozmiar: 598 bajtów
Kontakt
Rozmiar: 598 bajtów
Rada Naukowa
i Redakcja
Rozmiar: 598 bajtów
Regulamin
dla Autorów publikacji naukowych
Rozmiar: 598 bajtów
Zgłoszenia niepożądanych działań leków Pytania, komentarze, uwagi
Rozmiar: 598 bajtówDo wszystkich farmaceutów w Polsce

 
W imieniu redakcji i Rady Naukowej "Czasopisma Aptekarskiego" zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie naszej inicjatywy ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej farmaceutom - parlamentarzystom II RP z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 
Szczegóły w lutowym wydaniu
"Czasopisma Aptekarskiego".

 
Wiktor Szukiel
Rozmiar: 58785 bajtów
Propozycja redakcji "Czasopisma Aptekarskiego" ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej farmaceutom, polskim parlamentarzystom w II RP z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez PolskęAwers medalu pamiątkowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (wg projektu Andrzeja Nowakowskiego, wybitego przez Mennicę Polską), który został wręczony wraz z legitymacją nr 0161 redakcji "Czasopisma Aptekarskiego" 30 listopada 2017 r.
Rozmiar: 27430 bajtów

Wśród wielu wydarzeń w minionym roku, kilka zasługuje na szczególną uwagę, wśród nich nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, znanej jako "apteka dla aptekarza", 43 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji oraz 70-lecie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które miało szczególne znaczenie dla całego środowiska aptekarzy i farmaceutów w Polsce.
Uroczysta gala odbyła się 30 listopada ub.r. w Warszawie na konferencji poświęconej rocznicy powstania PTFarm. Wzięło w niej udział ponad 200 aptekarzy, farmaceutów, profesorów ze wszystkich medycznych ośrodków akademickich oraz goście, prasa i telewizja.
W pierwszej części konferencji najbardziej zasłużeni otrzymali odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny PTFarm., a gratulacjom i życzeniom nie było końca, ponieważ wszyscy, którym bliska jest farmacja, nie szczędzili słów uznania dla dorobku i działalności jedynego naukowego towarzystwa farmaceutycznego w Polsce.
Szczególną oprawę miało uroczyste wręczenie najwyższego odznaczenia o charakterze międzynarodowym Europejskiego Lauru Farmacji prezesowi Zarządu Głównego PTFarm. prof. dr. hab. Januszowi Plucie przez przedstawicieli Międzynarodowej Kapituły - honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr. hab. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, Kawalera Europejskiego Lauru Farmacji oraz wydawcę i redaktora naczelnego "Czasopisma Aptekarskiego" Wiktora Szukiela.
W drugiej części konferencji zaprezentowano dwa wykłady. Pierwszy pt. "Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne sukcesorem XIX-wiecznych tradycji" wygłosiła dr hab. Iwona Arabas z Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej w Warszawie. Drugi wykład pt. "Nadszedł czas zmian - znaczenie farmacji klinicznej i opieki farmaceutycznej w zwiększaniu skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii" wygłosiła prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

>>> szerzej w: "Czasopismo Aptekarskie" nr 2/2018
na str. 4-15Prof. dr hab. Janusz Pluta Kawalerem Europejskiego Lauru Farmacji

Rozmiar: 58785 bajtów

Laurus Pharmaceutica Europae ab Editore et Officina "Commentarii Officinae Pharmaceuticae" A. 2001, mensis Novembris decreta est, atque summis laudibus est celebrata in circumiectu pharmaceutico naturae internationalis, quam signum integrationis officinae pharmaceuticae Polonicae et pharmaciae cum scientia pharmaceutica allis civitatibus U.E.
Inspiratio eius constituendae factus est successus theoreticus anniversalium Universarum Deliberatiorum Polonicarum "Commentariorum Officinae Pharmaceuticae" quae dedicatae sunt ethicae forensi in arte medicamentaria et pharmaceutica ab anno 1996 moderatarum, cum participatione illustrissimorum repraesentatorum disciplinae pharmaceuticae, medicinae, iuris, ethicae, philosophiae, disciplinae oeconomicae ac informaticae rationis. (...)
Laurus Pharmaceutica Europae tribuetur eminentibus personibus nec non societatibus mercatoribus in Polonia atque extraneis corporationibus peculiarium inceptorum et conatorum causa, quae utiles essent ad rem mutuam et sociam operam inter circumiectum Polonicum pharmaceuticum cum societatibus producentium rei pharmaceuticae, mercaturibus magnis ac distributoribus medicamentorum atque Europaeis pharmaceuticis, corporationibus disciplinarum, administratoribus loci et rerum oeconomicarum Europae. (...).
Laurus Pharmaceutica Europae constat ex scuti gentiicii figura (pars composita signi "Commentariorum Officinae Pharmaceuticae", quod habet testimonium defensorium Nr 106721, et quod permanet a die 30.12.1995 in signo mercatorio, edito a Officio Patentuum R.P. die 10.06.1999 a. cum inscripto "Laurus Pharmaceutica Europae" et campo, in quo caelabuntur litterae initiales insignarum Societatum, seu personae. Supra gentilicii figura in comitate folium laureorum adest littera "A" cum implicato serpente (pars composita signi "Commentariorum Officinae Pharmaceuticae", quod habet testimonium defensorium nr 109203 et quod permanet a die 31.08.1995 in signo mercatorio, edito a Officio Patentuum R.P. die 6.10.1999 a). In unoquisque anulo, in corona foliorum laureorum inscriptae sunt litterae, quae component titulum "Commentarii Officinae Pharmaceuticae". Praeterea sunt elementa, quae signant artem pharmaceuticam - id est imago librae pharmaceuticae et mortarii pharmaceutici.
In superiore parte "Lauri" adest informatio de anno conditionis "Commentariorum Officinae Pharmaceuticae" - annus fundationis 1992. "Laurus" constat ex 25 elementis factis manu ex aere honesto de signo B-555, de pondo solido l,4 chilogr. Compositus est suo proprio invento auctoris red. Victor Szukiel et factus est a excellenti sculptore Matthiae Syrek.

Wyciąg z regulaminu przyznawania Europejskiego Lauru Farmacji w jęz. łacińskim [w:] Farmaceutyczny Kalendarz 2004, s. 290.

Rozmiar: 31422 bajtów
Europejski Laur Farmacji przyznany został przez Międzynarodową Kapitułę, zwaną Honorową Lożą Farmaceutyczną, wraz z Wydawcą i redakcją "Czasopisma Aptekarskiego" prof. dr. hab. Januszowi Plucie za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej, naukowej, dydaktycznej i zawodowej, a także propagowanie ważnej roli farmaceutów w opiece nad pacjentem.
Europejskim Laurem Farmacji wyróżnieni zostali dotychczas: dr Albert Ferstl z Niemiec, prof. dr hab. Roman Kaliszan - ówczesny rektor Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski - ówczesny prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, oraz firma Servier Polska i firma GlaxoSmithKline .

Rozmiar: 31422 bajtów
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta w chwilę
po odznaczeniu Europejskim Laurem Farmacji 30 listopada 2017 r.
Rozmiar: 31422 bajtów
Honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, Kawaler Europejskiego Lauru Farmacji od 4 listopada 2011 r.

"Czasopismo Aptekarskie" nr 2/2018
na str. 6-7Rozmiar: 58785 bajtówWydarzenie roku 2017

Rozmiar: 17309 bajtów
Prof. Christa Kletter
Rozmiar: 17309 bajtów
Prof. Stuart Anderson
Rozmiar: 17309 bajtów
Prof. Bruno Bonnemain

Rozmiar: 17309 bajtów
Prof. Axel Helmstädter
Rozmiar: 17309 bajtów
Prof. Anita Magowska
Rozmiar: 17309 bajtów
Prof. Iwona Arabas

W dniach 12-15 września 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim obradował 43. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. W trakcie obrad Kongresu odbyły się plenarne posiedzenia dwóch międzynarodowych organizacji farmaceutycznych: Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji (International Academy for the History of Pharmacy) i Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji (International Society for the History of Pharmacy).
Obrady Kongresu i posiedzenia plenarne prowadzili prof. dr Christa Kletter (Austria) - prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji, prof. dr Stuart Anderson (Wielka Brytania) - prezydent Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji, prof. dr Bruno Bonnemain (Francja) i prof. dr Axel Helmstädter (Niemcy) - wiceprezydenci Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji. Polskę reprezentowali prof. dr hab. Anita Magowska i dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN.

"Czasopismo Aptekarskie" nr 1/2018
str. 3 i 8-21Zdjęcie roku 2017

Rozmiar: 58785 bajtów
Na zdj. prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wręcza dyplom magistra analityki medycznej Aleksandrze Bożyk. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom farmacji, analityki medycznej oraz kosmetologii odbyła się 18 listopada 2017 r.

"Czasopismo Aptekarskie" nr 1/2018
str. 5Media patronage "Czasopismo Aptekarskie"
 
43. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Warszawie
 
43rd International Congress for the History of Pharmacy in Warsaw

prof. dr hab. Anita MAGOWSKA

 
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych UM w Poznaniu

Summary. 43rd International Congress for the History of Pharmacy

More than two centuries pharmacists have been carried out research on their history. Since decades national societies for history of pharmacy have been active on five continents. An umbrella organization for them is the International Society for the History of Pharmacy, founded in 1947. Poland hasn't its own society for the history of pharmacy, hence, our representative is the Polish Pharmaceutical Society which a part is the Team of Sections for the History of Pharmacy. This is why the Polish Pharmaceutical Society was host the 43rd International Congress for the History of Pharmacy organized in Warsaw from 12th to 15th September 2017.
Prof. Iwona Arabas, the custodian of the Museum of Pharmacy named after Antonina Leśniewska in Warsaw, was the chairwoman of its organizing and scientific committees. The opening ceremony was organized in the Old Library of the Warsaw University. Prof, Piotr Wroczyński, the Dean of the Pharmaceutical Faculty of the Warsaw Medical University, and prof. Jan Pachecka, the Vice-president of the Polish Pharmaceutical Society, welcomed the guests. Prof. Iwona Arabas explained the choice of topics for the Congress (which were pharmacopoeias and pharmaceutical societies) in her lecture "2017 - the Year of Two Important Pharmaceutical Anniversaries in Poland". In 2017 two centuries have passed since publication of a first Polish pharmacopoeia and seventy years since the Polish Pharmaceutical Society was established. The opening ceremony was ended with a Chopin recital, performed by Prof. Jerzy Sterczyński from the Fryderyk Chopin’s Music University in Warsaw.
All Congress deliberations were in the Old Library. At its ground floor, the exhibition on the past of academic pharmacy in Warsaw reminded about dissimilarity of the past.
Next day, another ceremony evening was organized at the New Library of the Warsaw University. It was the main event of the International Academy for the History of Pharmacy, established in 1952 by Georg E. Dann (1898-1979). Because the President shall not serve more than two consecutive terms, Prof. Stuart Anderson from the UK completed his work. Prof. Bruno Bonnemain was elected the new President of Academy. During the ceremony new members of Academy were given certificates of membership. They are historians of pharmacy from: the UK, Iran, Israel, Latvia, Norway, Poland, Romania, Turkey and Italy. Later, medals and awards were given. Dr. Ariane Retzar from Germany received the Carmen Frances Prize, Prof. Antonio Bueono from Spain was given the "Schelenz Plaque", Prof. Francois Ledermann from Switzerland - the Urdang's Medal, and Prof. Gilles Barbeau from France - the Parmentier's Medal. Moreove, Prof. Christa Kletter (Austria), Prof. Carmen Frances (Spain), and Dr. Jadwiga Brzezińska (Poland) were given the Anntonina Leśniewska's Statuette. The latter received the honorary membership of the International Academy for the History of Pharmacy as well. During the ceremony Prof. Anita Magowska gave the Academy lecture on past pharmacopoeias and their evolution.
About 150 historians of pharmacy participated in the Warsaw Congress. All plenary lectures, communicates, and posters were very interesting and of the scientific excellence. The next International Congress for the History of Pharmacy will be organized in Washington in 2010.

>>> szerzej w: "Czasopismo Aptekarskie" nr 1/2018
na str. 8-21Apteka XXI wieku

Rozmiar: 36451 bajtów

Od pewnego czasu technologia automatyki przestaje być domeną wyłącznie budynków mieszkalnych i zakładów produkcyjnych. Powoli wkracza ona także do aptek.
W Polsce zautomatyzowana apteka to wciąż jeszcze rzadkość. Tylko nieliczne placówki wyposażone są w roboty apteczne. Zaledwie siedem z nich posiada urządzenia marki Rowa, produkowane przez firmę BD (Becton, Dickinson and Company), światowego lidera technologii medycznych. Model Smart, najnowszy z rodziny automatów Rowa, zainstalowany w Aptece Medicover przy Al. Jerozolimskich 96 w Warszawie, pojawia się po raz pierwszy. Jest też jedynym robotem Rowa w stolicy. Całkowitą nowością są ekrany dotykowe. Te posiada tylko wspomniana apteka z Warszawy. Można zatem śmiało powiedzieć, że jest ona najnowocześniejszą apteką w Polsce. Potwierdza to największy polski dystrybutor zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla medycyny i farmacji, zajmujący się wdrażaniem systemów Rowa, firma Actionmed.

>>> szerzej w: "Czasopismo Aptekarskie" nr 1/2018
na str. 22-23Album
Leopold Skulski
prowizor farmacji • inżynier chemik • aptekarz praktyk • nadburmistrz • poseł na Sejm Ustawodawczy • prezydent ministrów II RP

Od Wydawcy i Redakcji

Przekazujemy Państwu kolejną, już 70. pozycję książkową Wydawnictwa Farmapress, wpisującą się w realizację inicjatywy wydawniczej pod wspólnym tytułem "Niezwykłe biografie niezwykłych farmaceutów". Książka jest poświęcona Leopoldowi Skulskiemu, prowizorowi farmacji, który należał do tych aptekarzy praktyków, którzy 100 lat temu, w znaczący sposób przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę i budowania podstaw naszej państwowości.
Od 25 lat Wydawnictwo Farmapress przywiązuje dużą wagę do opracowywania i upowszechniania biogramów aptekarzy, często zapomnianych, którym środowisko zawodowe, a także społeczność lokalna zawdzięcza swój byt państwowy budowany w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.
W ramach wspomnianej inicjatywy wydawniczej postanowiliśmy wydać książkę w formie albumu bibliofilskiego dr. n. hum. Łukasza Kota, poświęconą Leopoldowi Skulskiemu, która ukazuje jego życie i działalność zawodową jako farmaceuty, a następnie działalność polityczną, gospodarczą i społeczną na tle zachodzących przemian w II Rzeczypospolitej.
Przygotowując wydanie albumu, korzystaliśmy z zasobów Archiwum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Archiwum Państwowego w Łodzi, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Biblioteki Sejmowej, Wydziału Muzealiów Biblioteki Sejmowej, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Narodowej, Głównej Biblioteki Lekarskiej, Muzeum Zamojskiego oraz z zasobów kolekcjonerskich Wydawnictwa Farmapress.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wydania albumu, a przede wszystkim: Zespołowi Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Servier Polska, Poznańskim Zakładom Zielarskim Herbapol S.A. w Poznaniu, Egis Polska, Eprus Czesław Gornowicz S.K.A. w Bielsku-Białej, Hurtowni Farmaceutycznej Salus International Sp. z o.o. w Katowicach, Fundacji Zdrowie i Opieka w Katowicach, Centrali Farmaceutycznej Cefarm SA w Warszawie, PhytoPharm Klęka SA w Klęce, Danucie i Jerzemu Waliszewskim - Apteka "Nowa" w Stargardzie, Jolancie i Kazimierzowi Radeckim w Piasecznie, redakcji miesięcznika "Czasopismo Aptekarskie" oraz Markowi Jędrzejczakowi - Apteka "Od Pokoleń" w Kielcach.
Mamy nadzieję, że album poświęcony prowizorowi farmacji Leopoldowi Skulskiemu, prezydentowi ministrów II Rzeczypospolitej przyczyni się do wzbogacenia wiedzy o postaciach, które odegrały istotną rolę w historii nie tylko farmacji, ale przede wszystkim w dziejach Państwa Polskiego. Wielu z nich to aptekarze i farmaceuci, którzy zasługują na przypomnienie i szersze opracowanie ich biografii. Są to m.in. Bonifacy Bałdyk - przewodniczący Komisarycznej Rady Miejskiej w Żorach w latach 1922-1925, Feliks Filipowicz - prezes Rady Miejskiej Białegostoku w latach 1919-1927, Jan Fabierkiewicz - burmistrz Sochaczewa w latach 1919-1921, Emil Gajdas - komisaryczny burmistrz Tarnowskich Gór w 1921 roku, Stefan A. Jasiński - pierwszy burmistrz Rakoniewic w latach 1919 - 1920, Wacław Kaun - burmistrz Piaseczna w latach 1918 - 1926, Zenon E. Lewandowski - poseł na Sejm Ustawodawczy, pierwszy konsul generalny RP w Olsztynie w okresie od 10 lutego do 20 kwietnia 1920 roku, Ludwik Mieczkowski - pierwszy burmistrz Ostrowii Mazowieckiej w latach 1920-1928, Tadeusz Parys - burmistrz Słupcy w latach 1924-1927, Wojciech Rybicki - zastępca burmistrza Mikołowa w latach 1922-1928.
Jak duży wkład wnieśli w tworzenie Państwa Polskiego aptekarze i farmaceuci, świadczy fakt, że w miejscowościach, w których pracowali i działali na rzecz społeczności lokalnej, place i ulice zostały nazwane ich imionami.

Wiktor Szukiel
Wydawca i Redaktor Naczelny Wydawnictwa Farmapress

prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak
Przewodniczący Rady Naukowej "Czasopisma Aptekarskiego"


Rozmiar: 58785 bajtów

Treść
Streszczenia
W języku angielskim • W języku niemieckim • W języku francuskim

Rozdział I.
Rodowód

Historia rodu Skulskich • Linia rodowa Leopolda Skulskiego • Rodzina Leopolda

Rozdział II.
Edukacja i praca

Adept sztuki aptekarskiej • Studia uniwersyteckie w Karlsruhe • W Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" • Pierwszy Zjazd Aptekarzy Królestwa Polskiego • Początki kariery w świecie biznesu • Współzałożyciel Polskiego Radia • Prokurent Zakładów Żyrardowskich • W Związku Akademików Gdańskich "Wisła" • Prezes Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego • Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie • Prezes uzdrowiska Jurata • Prywatne życie Leopolda Skulskiego

Rozdział III.
Początki działalności publicznej

W Zjednoczeniu Narodowym • Nadburmistrz Łodzi • Towarzystwo "Lokator" • Związek Miast Królestwa Polskiego • Centroprawicowy Polski Związek Pracy • Oswobodzenie Łodzi • Tworzenie polskiej administracji państwowej • Skulski jako mediator polityczny • Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku

Rozdział IV.
Szczyt kariery politycznej
Poseł na Sejm Ustawodawczy • Autorski projekt ustawy o Straży Bezpieczeństwa i Policji Państwowej • Współpraca z prezydentem ministrów Ignacym J. Paderewskim • Deklaracja programowa Związku Ludowo-Narodowego • Rozłam w Klubie ZL-N i powstanie Narodowego Zjednoczenia Ludowego • Prezydent Ministrów • Powstanie gabinetu prezydenta Skulskiego • Priorytety rządu Skulskiego • Współpraca z Naczelnikiem Państwa • Konstytucja, reforma rolna i marka polska • Pokojowe rokowania między Polską i Rosją Radziecką • Polska ofensywa na Ukrainie • Odwrót spod Kijowa • Kryzys polityczny i rządowy • Upadek gabinetu Skulskiego • Rząd Władysława Grabskiego • Sukcesy i porażki rządu Skulskiego • Utworzenie diecezji łódzkiej • Minister spraw wewnętrznych • Wojna polsko-bolszewicka • Bitwa Warszawska • Odbudowa kraju po zwycięstwie nad Armią Czerwoną • Strajki robotnicze 1921 roku • Powstania śląskie i Wojciech Korfanty • Zakończenie kariery politycznej Skulskiego

Rozdział V.
W Ruchu Ludowym i w Obozie Piłsudczykowskim
W PSL "Piast" • Członek Trybunału Stanu • PSL "Piast" - program dla Polski • Legitymacja dla noblisty • Rozbicie wewnętrzne w PSL "Piast" • W Obozie Zjednoczenia Narodowego • Rola Skulskiego w polityce lat 30. • Próba rekonstrukcji losów Skulskiego od września 1939 roku

Rozdział VI.
Myśl polityczna

Koncepcja państwa • Organy władzy w państwie • Katalog praw i obowiązków obywatelskich • Program polityki gospodarczej Polski • Reforma rolna i program odbudowy rolnictwa • Polityka finansowa • Program rozwoju transportu i komunikacji • Realizacja bieżących zadań • Międzynarodowe położenie Polski • Polityka zagraniczna Skulskiego • Polska po traktacie wersalskim • Poglądy Skulskiego na sprawy państwa jako polityka PSL "Piast" i OZN • Wizja Wielkiej Polski • Koncepcja obronności kraju

Zakończenie

Spis ilustracji • Objaśnienie najczęściej występujących ważniejszych skrótów i nazw • Bibliografia • Indeks nazwisk

Rozmiar: 58785 bajtówRozmiar: 41431 bajtów
Conserit unus agrum,
sed fruges demetit alter

Szanowni Państwo,

siedemdziesiąt lat temu grono koryfeuszy farmacji polskiej, w chwili najmniej sprzyjającej realizacji wysokich celów, założyło Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Była to realizacja starożytnej zasady: Jeden obsiewa pole, a inny zbiera, dążenie do urzeczywistnienia zmiany rzemiosła w naukę, do którego przez lata zmierzali światli aptekarze.
Dzisiaj, jako ci, którzy starają się jako współuczestnicy pracy dla wspólnego dobra zawodu, mamy możliwość oceny obrazu i obecności efektów tego działania, zbierania niejako plonów tamtego zasiewu.
Wspólne dążenie do jednego celu, pomimo codziennego trudu i wysiłku, jest jedyną drogą osiągnięcia założonego celu - Ad maiorem pharmaciae gloriam.
Właśnie za to cyzelowanie już osiągniętych założeń, za jedność i zgodność dla zachowania i pomnażania dziedzictwa poprzednich pokoleń, za wnoszenie swojego dorobku dla dobra następnych pokoleń, przyjmijcie Państwo najgorętsze podziękowania od tych, którzy na co dzień pracują w dziedzinie utrwalającej przebieg Waszej pracy. I równie gorące życzenia nowych, pomyślnych zasiewów, aby przyszłe pokolenia za kolejnych siedemdziesiąt lat mogły się cieszyć plonami.

Rada Naukowa "Czasopisma Aptekarskiego"
Ambasadorzy Farmacji,
Historycy Farmacji i Medycyny,
Współpracownicy i Redakcja "Czasopisma Aptekarskiego"

Warszawa, 30 listopada 2017 r.www.poland.pl/tourism/history-poland/leopold-skulski-pharmacist-and-prime-minister

Rozmiar: 210626 bajtów

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, na portalu anglojęzycznym MSZ ukazała się informacja o ustanowieniu roku 2017 rokiem Leopolda Skulskiego przez redakcję miesięcznika "Czasopismo Aptekarskie".
Zamieszczony został także artykuł z "Czasopisma Aptekarskiego" nr 1/2017 poświęcony Leopoldowi Skulskiemu.
Dzięki portalowi www.poland.pl od 2 marca 2017 r. internauci na całym świecie mają okazję zapoznać się z życiem i działalnością Leopolda Skulskiego, jednego z wybitnych mężów stanu II Rzeczypospolitej, aptekarza, prowizora farmacji, inżyniera chemii, przyjaciela Marszałka Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja, Wincentego Witosa i Gabriela Narutowicza, a który w pierwszych latach odzyskania niepodlegości przez Polskę był Prezydentem Ministrów II RP.

Wiktor Szukiel
"Czasopismo Aptekarskie" nr 4/2017
na str. 32017 rokiem Leopolda Skulskiego Prezydenta Ministrów II Rzeczypospolitej Polskiej, inżyniera chemii i aptekarza
Rozmiar: 58785 bajtów


Do Pana
Leopolda Skulskiego Prezydenta Ministrów
w Warszawie

W chwili, gdy Pan ustępuje ze stanowiska Prezydenta Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażam zarówno Panu, jak i wszystkim ustępującym Ministrom, prawdziwe uznanie i szczere podziękowanie za usilną pracę nad budową państwowości polskiej w dziejowej chwili odrodzenia Rzeczypospolitej.*

Warszawa - Belweder, dnia 23 czerwca 1920 roku
Rozmiar: 58785 bajtów


* Z listu Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa do Leopolda Skulskiego, Prezydenta Ministrów [w:] www.pilsudski.org/archiwa/dokument.php?nrar=709&nrzesp=1&sygn=10&handle=709.238/214 Pobrano 4.10.2016 r. godz. 17.20

Leopold Skulski - aptekarz prezydentem ministrów II RP

Każda kolejna rocznica odzyskania w 1918 roku niepodległości przez Polskę każe przywołać pamięć ludzi, którzy na trwałe zapisali się w dziejach trudnych powojennych lat budowania odrodzonej II RP. Należy do nich farmaceuta aptekarz Leopold Skulski, który jako jedyny w dziejach przedstawiciel tej profesji pełnił funkcję premiera rządu odrodzonej Polski, piastował także stanowisko nadburmistrza m. Łodzi, a w czasie wojny z bolszewikami 1920 roku był ministrem spraw wewnętrznych. Poza działalnością polityczną angażował się w życie społeczne, gospodarcze i kulturalno-sportowe, był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym i liczącym się w świecie biznesu, zasiadał w radach nadzorczych kilku przedsiębiorstw.

Rozmiar: 58785 bajtów
Z okazji 90. rocznicy uzyskania niepodległości Polski wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Łodzi i pocztów sztandarowych, Prezydent RP Lech Kaczyński na budynku Urzędu Miejskiego odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą Leopoldowi Skulskiemu, prowizorowi farmacji - łódzkiemu aptekarzowi, nadburmistrzowi m. Łodzi, Prezydentowi Ministrów II RP
Rozmiar: 58785 bajtów

Pomocnik aptekarski

O Leopoldzie Skulskim pisze i publikuje jedynie wąskie grono historyków, skromna jest zwłaszcza powszechna wiedza o jego działalności jako farmaceuty, a przecież jest to jeden z najwybitniejszych polityków wywodzących się z Zamościa. Urodził się w roku 1877 w zubożałej inteligencko-szlacheckiej rodzinie (herbu Rogala) Adolfa Skulskiego i Bronisławy Skulskiej z wołyńskiego rodu Leliwitów, wychował i wykształcił na aptekarza.
W roku 1894, po czterech latach nauki, jako zdolny i pracowity uczeń ukończył z medalem progimnazjum w Zamościu (egzamin maturalny w gimnazjum męskim w Lublinie zdał jako ekstern dopiero w 1901 roku) i po złożeniu egzaminu ustnego ze znajomości języka rosyjskiego, polskiego, łacińskiego, niemieckiego oraz zasad arytmetyki i umiejętności wyraźnego pisania dnia 21 grudnia tegoż roku Oddział Lekarski Rządu Gubernianego Lubelskiego nadal mu tytuł ucznia aptekarskiego.
Niestety, rodzina z powodów finansowych nie była w stanie wysłać go na studia, rozpoczął więc praktykę w aptece prowizora Mieczysława Czubaszki w Zamościu, a po roku przeniósł się do apteki prowizora Wiktora Migurskiego w Krasnymstawie, gdzie jako uczeń aptekarski pracował do 18 grudnia 1897 roku.

Rozmiar: 58785 bajtów
Inicjatorzy i organizatorzy przedsięwzięcia mgr farm. Jolanta Radecka i dr Kazimierz Radecki w towarzystwie wieloletniego prezesa OIA w Warszawie i członka NRA dr. Włodzimierza Hudemowicza (pierwszy od lewej)

Rozmiar: 58785 bajtów
Na warszawskiej staromiejskiej kamienicy, siedzibie PTFarm. z inicjatywy Jolanty i Kazimierza Redeckich odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Leopolda Skulskiego. Uroczystość poprzedziło spotkanie naukowe pod przewodnictwem prof. dr. hab. Janusza Pluty poświęcone Leopoldowi Skulskiemu. Referat o jego drodze do wielkiej polityki jako prowizora farmacji wygłosiła ówczesna doc. dr hab. Iwona Arabas, obecnie prof. PAN. Odsłonięcia tablicy 15 grudnia 2010 r. dokonali prezes ZG PTFarm. prof. dr hab. Janusz Pluta, prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz i wiceminister zdrowia Marek Twardowski

W styczniu 1898 roku wyjechał do Warszawy, gdzie na Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Lekarskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął kurs aptekarski. Naukę zakończył 18 marca tegoż roku, uzyskując stopień pomocnika farmacji, i zatrudnił się w aptece mgr. farm. Zdzisława Kłossowskiego w Zamościu. Pracował tam do listopada 1899 roku, po czym przeniósł się do wsi Dobrów w byłym pow. będzińskim i tu zatrudnił się u prowizora Żółczyńskiego. Do Zamościa powrócił 1 lipca 1900 roku, rozpoczynając praktykę w aptece Karola Kłossowskiego. Ostatecznie aptekę tę opuścił 12 lipca 1901 roku, podejmując studia na Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Lekarskiego Cesarskiego UW w Warszawie.
Od 1894 do 1901 roku Leopold Skulski przepracował w aptekach łącznie ponad 6 lat i 3 miesiące na stanowisku ucznia oraz pomocnika aptekarskiego.

Student farmacji

Dwuletni uniwersytecki kurs na prowizora zakończył się egzaminem (m.in. z mineralogii, botaniki, zoologii, fizyki, chemii, surowców leczniczych, farmacji, farmakologii oraz z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach) oraz obowiązkiem wysłuchania w Szkole Farmaceutycznej Warszawskiej, którejkolwiek akademii medyczno-chirurgicznej lub na uniwersytecie wykładów z nauk farmaceutycznych. Po spełnieniu tych warunków pomocnik aptekarski Leopold Skulski 31 października 1903 roku otrzymał stopień prowizora (dyplom Rada UW zatwierdziła 5 czerwca 1903 r.). W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Chemii Cesarskiego UW, gdzie także rozpoczął działalność społeczną jako przewodniczący zarządu Koła Bratniej Pomocy Studentów UW.
W roku 1904 Skulski rozpoczął studia na Wydziale Chemii Teschnische Hochschule w Karlsruhe w Niemczech i dwa lata poźniej (w 1906 r.) uzyskał dyplom inżyniera chemika. Tu także włączył się w działalność społeczno-polityczną, zostając prezesem Polskiego Towarzystwa Akademickiego - korporacji studentów Polaków w Karlsruhe, i reprezentując je na XIX Zjeździe Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej za Granicą w grudniu 1905 roku w Genewie. Przewodniczył obradom tego forum i doprowadził do połączenia zwalczających się dwóch organizacji: Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej i Związku Młodzieży Akademickiej.

Łódzki aptekarz

W wieku 28 lat, z dyplomem inżyniera chemii Leopold Skulski wrócił w 1906 r. do kraju i osiedlił się na krótko w Warszawie, zostając kierownikiem jednego z zakładów produkcyjnych Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego "Motor", który miał dwa odziały: I Oddział Chemiczno-Farmaceutyczny oraz II Oddział Wód Mineralnych Sztucznych. W roku 1907 przeniósł się do filii zakładów "Motor" w Łodzi, gdzie zajmował się sprzedażą leków i preparatów farmaceutycznych.
Od czerwca 1910 roku prowizor, inżynier chemii Leopold Skulski powrócił do aptekarstwa, wydzierżawiając od Oswalda Gessnera za poręczeniem w wysokości 5 tys. rubli istniejącą od 1906 r. aptekę przy ul. Cegielnianej (obecnie Stefana Jaracza). Dwa lata później w budynku obok apteki otworzył własną fabrykę krochmalu.
Kolejna łódzka apteka, w której pracował Leopold Skulski, to apteka Franciszka Winnickiego przy ul. Piotrkowskiej, w której objął po Mieczysławie Ptaszyńskim stanowisko prowizora zarządzającego. W roku 1916 wykupił tę aptekę od Winnickiego i przeniósł tam także fabrykę krochmalu.

Rozmiar: 58785 bajtów
Odsłonięcia tablicy poświęconej Leopoldowi Skulskiemu dokonuje prezydent miasta Zamościa - Marcin Zamoyski w towarzystwie Marzeny Skulskiej-Lundgren ze Szwecji, przewodniczącego Komitetu Upamiętnienia Leopolda Skulskiego w Zamościu dr. Łukasza Kota i Zamojskich Zuchów

Rozmiar: 58785 bajtów
Tablicę ufundowano dzięki Komitetowi Upamiętnienia Leopolda Skulskiego w Zamościu, w skład którego wchodzili: mgr farm. Ewa Dąbska, mgr farm. Marzena Gontarz-Otłowska, prof. dr hab. Jan Jachymek, mgr Andrzej Kędziora, mgr Hanna Maziarczyk, mgr Maria Puźniak, mgr Maria Rzeźniak, ks. Jacek Rak, Edward Słoniewski, lek. med. Jerzy Słupecki, mgr Andrzej Urbański, Marcin Zamoyski

W czerwcu 1909 roku powstało Łódzkie Stowarzyszenie Aptekarzy, które postanowiło zorganizować zjazd aptekarzy, a jego organizację powierzyło między innymi Leopoldowi Skulskiemu. I Zjazd Aptekarzy Królestwa Polskiego odbył się w dniach 21-22 maja 1912 roku w Łodzi, uczestniczyło w nim 180 aptekarzy, którzy wysłuchali 29 referatów, wśród nich wystąpienia Skulskiego, który mówił o standaryzacji leków. Delegaci przyjęli 21 uchwał dotyczących m.in. warunków pracy w aptekach. Zjazd pokazał duży potencjal naukowy środowiska aptekarskiego.
Po wybuchu I wojny światowej Leopold Skulski wszedł w skład utworzonego 3 sierpnia 1914 r. Centralnego Komitetu Milicji Obywatelskiej, gdzie został przewodniczącym sekcji farmaceutycznej powołanej przez Łódzkie Stowarzyszenie Aptekarzy w marcu 1915 roku. Sekcja czuwała nad starannością przyrządzania leków, zajmowała się zaopatrzeniem farmaceutycznym, kontrolą jakości wód mineralnych, prowadziła ewidencję aptek, a przede wszystkim ochraniała leki i artykuły sanitarne przed rekwizycjami niemieckimi (po roku komitet został przez Niemców rozwiązany).

Nadburmistrz Łodzi

W Łodzi rozpoczęła się działalność publiczna Skulskiego, która zaprowadziła go na urząd Prezydenta Ministrów II RP. Na początku został czynnym działaczem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", a po jego zdelegalizowaniu przez władze carskie od 19 czerwca 1909 r. prezesem Towarzystwa Zwolenników Rozwoju Fizycznego.
Od 1916 roku działał w Łódzkiej Miejskiej Radzie Opiekuńczej, wchodząc w skład komisji, która wysyłała dzieci na wieś. Opracował raport dotyczący opieki nad dziećmi i młodzieżą, który przedstawił wizytującemu 9 maja 1917 r. miasto księciu Eustachemu Sapiesze. Podczas I wojny światowej niejednokrotnie pertraktował z władzami niemieckimi w kwestii utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Gimnastyczne i to mu się udało: 6 sierpnia 1916 roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia pod tą nazwą, zaś Skulski został jego prezesem. Zrezygnował jednak z tej funkcji, pozostając jedynie członkiem zarządu towarzystwa, w kwietniu 1917 roku, gdy został burmistrzem Łodzi.
Do wyborów wystawił go jako drugiego na swojej 19-osobowej liście utworzony w grudniu 1916 roku Polski Komitet Wyborczy (Skulski brał udział w pracach nad stworzeniem koalicji polskich ugrupowań prawicowych, których efektem było powstanie Polskiego Komitetu Wyborczego). Po wyborach w styczniu 1917 roku Leopold Skulski został radnym Rady Miejskiej w Łodzi, jednym z dwóch z listy Polskiego Komitetu Wyborczego. Po trwającym kilka miesięcy konflikcie w jej łonie, dotyczącym języka polskiego jako urzędowego w magistracie oraz obsady stanowiska burmistrza, po długich targach z władzami okupacyjnymi, otrzymał od prezydenta policji nominację na II burmistrza Łodzi (naburmistrzem został Niemiec Schoppen) i miał tę funkcję pełnić przez pół roku - do wyboru następcy przez Radę Miejską. Jako radny był też przewodniczącym jej Komisji Niesienia Pomocy Biednym, zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Urzędu Miar i Wag. Skulski na forum Rady Miejskiej poruszał głównie sprawy socjalne: domagał się zwiększenia pensji nauczycielom i robotnikom, unormowania płac urzędników. Okazał się sprawnym organizatorem i dość szybko dostosował Zarząd Miasta do modelu samorządowego. Nic więc dziwnego, że 29 września 1917 roku specjalnym rozporządzeniem cesarsko-niemiecki prezydent policji mianował go nadburmistrzem Łodzi. Jako burmistrz Skulski żywo interesował się sprawami socjalnymi mieszkańców, o których często mówił na sesjach Rady Miejskiej. W październiku 1917 r. na jego wniosek radni przeznaczyli np. dodatkowo 60 tys. marek na dożywianie dzieci, apelował też o zwiększenie liczby bezpłatnych i ulgowych obiadów.
W momencie przełomowym końca I wojny światowej Leopold Skulski był zwolennikiem stopniowego przejmowania władzy z rąk okupanta, ale uznał racje organizacji paramilitarnych i partii prawicowych co do czynnego wystąpienia w celu przejęcia władzy w Łodzi.

Premier z Zamościa

Obowiązki Leopolda Skulskiego jako burmistrza Łodzi zakończyły się, gdy 26 stycznia 1919 roku został posłem na Sejm Ustawodawczy z listy Związku Ludowo-Narodowego. Miał pracować w Komisji Administracyjnej i Komisji Robót Publicznych, ale stało się inaczej: w grudnia 1919 roku, po dymisji rządu Ignacego Paderewskiego, naczelnik państwa Józef Piłsudski na wniosek Sejmu powierzył mu misję utworzenia rządu. Nie chciał bowiem, by premierem został Wojciech Korfanty, którego nie lubił także Wincenty Witos. Dlatego porozumiał się z jednym z byłych wiceprezesów Narodowego Zjednoczenia Ludowego - Leopoldem Skulskim. Do przyjęcia funkcji premiera i tworzenia nowego rządu nakłaniał Skulskiego także sam Wincenty Witos, przywódca najliczniejszego klubu w Sejmie, przekonany, że da sobie radę i znajdzie większość w Sejmie.
Koalicyjny rząd Leopolda Skulskiego powstał dość szybko: zaprzysiężenie gabinetu odbyło się 13 grudnia 1919 roku i tego samego dnia rozpoczął swoje czynności (warto tu zacytować anegdotę: gdy premierem został Leopol Skulski, w warszawskich kabaretach śpiewano: Nam jest wszystko jedno, pianista czy aptekarz/ I tak się lepszych czasów, bracie, nie doczekasz). Gabinet Skulskiego był pierwszym rządem półparlamentarnym i miał bogaty program działania.

Rozmiar: 58785 bajtów Rozmiar: 58785 bajtów
6 kwietnia 2016 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski (na zdj. pierwszy od lewej przy mikrofonie) w obecności wicemarszałków, senatorów i gości otworzył wystawę poświęconą Leopoldowi Skulskiemu. Prezentacja wystawy odbyła się z inicjatywy przewodniczącego Komisji Zdrowia senatora Waldemara Kraski

Rozmiar: 58785 bajtów
Wśród gości wystawy byli obecni m.in. prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. hab. med. Waldemar Kostewicz (na zdj. 3 od lewej), wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Jan Pachecka i prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. hab. med. Jerzy Jurkiewicz (na zdj. 4 od lewej)

Rozmiar: 58785 bajtów
Jedna z 19 plansz przygotowanych przez Główną Bibliotekę Lekarską przedstawiających życie i działalność Leopolda Skulskiego

Rozmiar: 58785 bajtów
Na zdj. od lewej: Marzena Skulska-Lundgren, córka brata Leopolda Skulskiego zamieszkała obecnie w Szwecji, senator Anna M. Anders, przewodniczący Komisji Zdrowia Waldemar Kraska i Ambasador Farmacji dr n. farm. Kazimierz Radecki, współinicjator budowy pomnika Leopolda Skulskiego

Rozmiar: 58785 bajtów
Przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Waldemarowi Kraska, honorowy dyplom "Czasopisma Aptekarskiego" (Nr ew. 1(15)/2016) z podziękowaniem za inicjatywę zorganizowania wystawy wręczył wiceprezes Zarządu Głównego PTFarm. prof. dr hab. Jan Pachecka

Leopold Skulski był jednym z najmłodszych premierów II RP (obejmując funkcję, miał ok. 43 lat), nie ulegał mimo to silnej osobowości Witosa, a Piłsudskiemu pozostawił wolną rękę w działaniach wojennych z bolszewikami. Nie znaczy to jednak, że nie wiedział, co dzieje się na froncie. Był dokładnie informowany i miał wpływ przynajmniej na niektóre decyzje.
Nie angażując się zbytnio w politykę zagraniczną, Skulski uwagę poświęcił koordynacji pracy rządu. Przetrwał na stanowisku siedem miesięcy, a były to czasy, gdy rządy zmieniały sie bardzo często.
Był postacią charyzmatyczną, uosabiał typ mediatora kierującego się kompromisem. Mimo że nie był dobrym mówcą, wyróżniał się spośród posłów. Liczyła się dla niego racjonalna polityka gospodarcza. Wzmocnił Radę Ministrów i poszczególne resorty. Miał własną koncepcję państwa, był inicjatorem wielu przedsięwzięć, choć nie ustrzegł się błędów.
Rząd Skulskiego swego programu nie spełnił - miał przeprowadzić ustawę o przymusowej parcelacji, ale zwlekał, bo trwała wojna polsko-bolszewicka.
W roku 1920, wobec niepowodzenia wyprawy kijowskiej i opuszczenia rządu przez stronnictwa ludowe z powodu zwłoki w przeprowadzeniu reformy rolnej, jak również po odrzuceniu rządowego projektu handlu zbożem zakładającego utrzymanie polityki sekwestru, Skulski, zniechęcony i rozgoryczony postępowaniem dalszych i bliższych przyjaciół, po przeprowadzeniu rozprawy w Sejmie, 9 czerwca wieczorem zgłosił dymisję swego gabinetu. W ciągu kilkunastodniowego przesilenia czyniono próby utworzenia rządu, ale nie dały one efektu. Przez dwa tygodnie Polska nie miała więc rządu, jedynie Skulski na prośbę Pilsudskiego do wyboru nowego gabinetu zajmował się bieżącymi sprawami państwa. Dnia 24 lipca 1920 roku został wreszcie sformułowany koalicyjny rząd Wincentego Witosa, w którym Leopold Skulicki - ze wskazania Piłsudskiego - objął tekę ministra spraw wewnętrznych. Funkcję tę pełnił do 28 czerwca 1921 roku, zrezygnował z niej po krwawych zajściach w Zagłębiu Dąbrowskim.

Rozmiar: 58785 bajtów Rozmiar: 58785 bajtów
Pismo Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego akceptujące dymisję złożoną przez Leopolda Skulskiego z funkcji Prezydenta Ministrów

Działacz gospodarczy

Leopold Skulski był nie tylko politykiem, ale także człowiekiem zaangażowanym w działalność gospodarczą, choć dopiero po wycofaniu się z życia politycznego w 1928 roku sprawami gospodarczymi zajął się przede wszystkim. Był czynny w świecie biznesu, m.in. jako członek Komisji Rewizyjnej Banku Polskiego i członek zarządu paru spółek. Zasiadał w radach nadzorczych kilku banków. Był akcjonariuszem brytyjskiego koncernu przemysłu zbrojeniowego Vickers Armstrongs LTG, a także koncernu lotniczego Douglasa założonego w 1920 roku. Był prezesem Polskiego Radia - spółki powstałej 5 lutego 1924 roku, której był udziałowcem, wnosząc wiele w funkcjonowanie i program ramowy Polskiego Radia. Skulski był również zaangażowany w działalność korporacyjną. Był m.in. założycielem korporacji Związek Akademików Gdańskich, a potem Związku Filistrów, natomiast w roku 1925 prezesem Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego. Interesy prowadził również w Łodzi.

Tajemnicza śmierć

Losy Leopolda Skulskiego po wyjeździe z Warszawy w 1939 roku są do dziś owiane tajemnicą. Efekty poszukiwań prowadzonych po wojnie przez członków rodziny sugerują, że jako niezmobilizowany z żoną i osobistym kierowcą po opuszczeniu Warszawy uciekał na wschód, do Pińska na Polesiu. Tam przebywał jakiś czas u dobrych znajomych. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Pińska złożyli mu wizytę jako byłemu premierowi RP przedstawiciele miejscowych władz sowieckich, a w kilka dni potem aresztowano i osadzono w tamtejszym więzieniu, skąd wkrótce został przeniesiony do Brześcia nad Bugiem.
Od tej pory rodzina nie miała żadnych pewnych wiadomości o jego losie. Dotarło do nich, że skazano go na 10 lat więzienia i robót przymusowych. Ostatna wiadomość pochodziła od reapatrianta, który podobno widział Skulskiego w 1948 roku w Uchcie koło Archangielska, gdzie pracował w fabryce chemicznej. Najbliżsi Leopolda Skulskiego są jednak przekonani, że jeden z pierwszych premierów II RP został zamordowany w roku 1940 w wieku 61 lat w Kuropatach, w miejscu zbiorowego mordu 120 tysięcy Polaków, i że tam w zbiorowej mogile spoczywają jego prochy.

Wykorzystano zdjęcia ze zbiorów własnych dr. Łukasza Kota, redakcji "Czasopisma Aptekarskiego" i Urzędu Miasta Łodzi

Opracowano na podstawie albumowego wydawnictwa poświęconego życiu i działalności Leopolda Skulskiego autorstwa dr. Łukasza Kota, które ukaże się staraniem Wydawnictwa Farmapress w I kwartale 2017 r.

"Czasopismo Aptekarskie" nr 1/2017
na str. 13
 
"CzA"
nr 2(290)/2018 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Punktacja MNiSzW
2 pkt. naukowe
Spis treści

Leopold Skulski
prowizor farmacji
• inżynier chemik
• aptekarz praktyk
• nadburmistrz
• poseł na Sejm Ustawodawczy
• prezydent ministrów II RP Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Farmaceutyczny Poradnik
Kalendarz 2018 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę

Nowości wydawnicze Farmapress
 
Agata Słyk Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Joanna Kossuth Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Joanna Kocay Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Głowniak Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Jerzy Jambor Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna płynnych postaci leków w teorii i praktyce Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Słownik jakości życia
angielsko-polski
polsko-angielski Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

(C) APe 2002